Huquqbuzarlikning oldini olishga barchamiz mas’ulmiz

Huquqbuzarlik – dolzarb muammo. Huquqbuzarlik o’zi nima?  Huquqbuzarlikni oldini olish choralari. Huquqbuzarlik – bu dolzarb muammo hisoblanadi. Chunki huquqbuzarliklar oqibatida turli nizolar, noroziliklar kelib chiqib, jamiyat pa- rokandalikka yuz tutadi, ma’naviyatga salbiy ta’sir ko’rsatadi, fuqarolar haq – huquqlarining buzilishiga, tinchlik – xotirjamlikning yo’qolishiga, iqtisodiy taraqqiyotning inqirozga yuz tutishiga, jamiyat ijtimoiy ahvolining yomonlashuviga, jinoyatchilikning ko’payishiga, ayniqsa, […]