Konstitutsiya – baxtimiz qomusi

 O’zbekiston mustaqillikka erishgandan so’ng qisqa vaqt ichida o’z milliy huquqiy asoslariga ega bo’ldi, jumladan mustaqilligimizni mustahkamlash poydevori bo’lmish konstitutsiyaga ega bo’ldik. 1992-yil 8-dekabr O’zbekiston Respublikasi oliy kengashining 11-sesiyasida qabul qilingan konstitutsiya yangi mustaqil demokratik suverent O’zbekiston davlatining birinchi konstitutsiyasi bo’ldi. Muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev ta’kidlaganlaridek, “Mustaqillik taraqqiyot yo’llarida konstitutsiyamiz yurtimizda huquqiy demokratik davlat kuchli fuqarolik jamiyati, […]