O‘zbekiston Respublikasining “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi Qonuni

Mazkur Qonun Respublikamizda yoshlarga oid davlat siyosati sohasidagi munosabatlarni tartibga soladi. 2016 – yilning 14 – sentabrida qabul qilingan bo’lib 4 ta bob va 33 ta moddadan iborat.

Qonun matni bilan quydagi ilova tanishing